Belangrijk bericht van de politie i.v.m. avondinbraken

inbrekerTijdens de donkere maanden van het jaar, krijgt de politie opnieuw af te rekenen met een jaarlijks terugkerend fenomeen: de avondinbraken. Zoals elk jaar stellen wij ook nu weer een stijging van het aantal inbraken vast, inbraken die steevast in de loop van de vooravond worden gepleegd. De tweede helft van oktober tellen we reeds 4 effectieve inbraken en 2 pogingen.

Waarom wordt er nu juist in een bepaalde woning ingebroken en niet die er naast? Wel, ook inbrekers bereiden zich voor alvorens hun slag te slaan, houden een voorverkenning en kiezen welbewust hun doelwit uit.

Hoe de kans verkleinen dat een woning als doelwit wordt uitgekozen? Eenvoudig: we moeten de woning een bewoonde indruk geven!

Wanneer men bij valavond of de eerste donkere uren van de avond op de woningen let dan springen de potentiële doelwitten dadelijk in het oog:
– Woningen waarvan de rolluiken omhoog zijn, de gordijnen geopend en nergens een licht te zien is; woningen met andere woorden waarvan u in een oogopslag ziet dat er niemand thuis is.
– Woningen met fel verlichte woonkamers waarbij u van ver ziet welke waardevolle voorwerpen aanwezig zijn (flatscreen aan de muur, elektronica op de kast, …) vormen mogelijk een toekomstig doelwit.

De lokale politie Maldegem geeft graag enkele tips om de kans op inbraak in een woning te verkleinen.
– Het wordt donker: Sluit de gordijnen en/of laat de rolluiken naar beneden. Uw woonkamer is geen etalage van waardevolle voorwerpen
– U vertrekt bij valavond: Zorg voor een bewoonde indruk, laat de woning niet donker achter. Waar licht brandt, maar geen doorkijk is, zullen potentiële daders minder vlug toeslaan
– U komt pas bij donker thuis: Spreek een buurman/vrouw aan die eventuele onregelmatigheden in de gaten houdt en bij onraad de politie kan verwittigen en doe hetzelfde voor hen; werk met tijdschakelaars zodat er bij valavond toch ergens een licht begint te branden.

Inbrekers vrezen LICHT, vrezen LAWAAI en vrezen LANG WERK

 • Zorg er dan ook voor dat de woning rondom goed verlicht is waarbij vooral de achterzijde een gekende ‘zwakke’ plek is.
 • Zorg voor goede sloten die inbrekers automatisch afschrikken.

De politiezone Maldegem van haar kant onderneemt ook diverse acties :

 • Deelname aan arrondissementele en lokale acties waarbij grondige controles zullen worden uitgevoerd op de invalswegen van onze zone.
 • Deelname aan de actie “1 dag niet” op 11/12/2014
 • Deelname aan dagelijkse controleacties waarbij de interventieploeg gedurende een korte tijdspanne controles uitvoert.
  • Er worden preventieve patrouilles uitgevoerd om potentiële “kanshebbers” te waarschuwen. Bij die woningen die een verlaten uitzicht hebben zal een brief met informatie en tips in de bus worden gestoken.
  • De diefstalpreventieadviseurs zullen op diverse plaatsen in de zone Maldegem ter beschikking staan van de bevolking om informatie te verlenen. Er zal daarbij de mogelijkheid geboden worden om een aanvraag tot diefstalpreventieadvies aan te vragen.
  • Natuurlijk kunnen er die dag, her en der controles worden uitgevoerd.

Verder vestigt Politie Maldegem graag ook Uw aandacht op:

DIEFSTALPREVENTIEADVIES

Twijfelt bij de inbraakgevoeligheid van de woning?
Onze diefstalpreventieadiviseur zal, op eenvoudige vraag, bij U langskomen en zal de beveiliging van uw woning keuren en u vrijblijvend advies en tips meegeven.
De personen die diefstalpreventie advies aanvragen bij de politie van Maldegem zullen net zoals vorig jaar een gratis timer aangeboden* krijgen waarmee zij binnenin hun woning ‘op commando’ een licht kunnen laten aangaan en zodoende een bewoonde indruk kunnen creëren.

Aarzel dan ook niet: Doe een beroep op uw diefstalpreventieadviseur en verdien uw gratis timer.

BUURT INFORMATIE NETWERK

Weet dat er binnen de gemeente Maldegem een Buurtinformatienetwerk Maldegem bestaat waarbij eenieder kan aansluiten. Het BIN staat in voor informatiedeling en -verspreiding betreffende verdachte personen en voertuigen bij u in de buurt.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website www.binmaldegem.be

Tot slot, via het noodnummer 101 kunt u ten allen tijde terecht bij de politie.
Wij stellen vast dat de burger nog te vaak aarzelt om verdachte situaties te melden.
Ten onrechte echter, door direct te anticiperen kan achteraf vaak veel leed voorkomen worden.

Schatteman Bart
Hinp
Pz Maldegem

* Zolang de voorraad strekt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *