Werking

Wat?
Het Buurtinformatienetwerk is een samenwerking tussen burgers, lokale politie en de lokale overheid binnen een bepaalde omgeving, in ons geval het ganse grondgebied van Maldegem.

Doel?
Het Buurtinformatienetwerk heeft als doel het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel door het bevorderen van de sociale controle en het verspreiden van preventietips.

Hoe?
Snelle en duidelijk informatie-uitwisseling tussen de bevolking en de politie.

En hoeveel kost dat?
Uw ganse gezin of uw bedrijf wordt lid van BIN Maldegem voor amper 10 euro per jaar.

Nog vragen?
Contacteer dan gerust één van de coördinatoren of uw wijkagent. Zij zullen u graag meer info geven.

werking