Valse e-mails van FOD Financiën of politie

Hoe herken je deze berichten?

 • Het e-mailadres van de afzender is geen officieel adres van de politie of  FOD Financiën (@minfin.fed.be of @mailing.minfin.fed.be.)
 • Fraudeurs gebruiken soms een e-mailadres dat goed op bovenstaande adressen lijkt (bv.: @minfin.fgov.be, minfin.fed.be@europe.com; @minfin-fed.org …).
 • Men vraagt om via e-mail, sms of whatsapp vertrouwelijke bankgegevens mee te delen.
 • Het verhaal is te mooi om waar te zijn of komt totaal onverwacht.
 • Je krijgt plotseling een bericht dat men je een bepaald bedrag gaat terugbetalen.
 • Je wordt verzocht om een schuld te vereffenen, maar je hebt geen idee waarover het gaat.

(lees verder onder de brief)

Twijfel je of een bericht echt of vals is?

 • Neem dan gewoon contact op met de organisatie die deze mail zou verstuurd hebben. Neem contact op met de politie of FOD financien, …) De contactgegevens van deze organisaties zijn makkelijk te vinden via het internet.

Wat moet je doen?

 • Stuur deze berichten door naar verdacht@safeonweb.be en verwijder ze.
 • Klik in geen geval op de link of een knop waarachter een link verborgen zit, als je niet voor 100% zeker bent.
 • Heb je toch je bankgegevens doorgegeven, verwittig dan onmiddellijk je bank en Cardstop (070 344 344).
 • Indien er nadeel is, dien je aangifte te doen bij de politie.